• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

An ninh quốc phòng

Hệ thống soi chiếu di động VACIS M6500 – Leidos

  • Hệ thống soi chiếu di động VACIS M6500 – Leidos2
  • Hệ thống soi chiếu di động VACIS M6500 – Leidos2

Hệ thống so chiếu X quang di động, linh hoạt với khả năng phân biệt vật chất năng lượng kép

Hệ thống VACIS M6500 là giải pháp soi chiếu X-ray di động mới nhất của Leidos. Được gắn trên xe nền nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống cho phép kiểm tra, hát hiện vũ khí, hàng lậu, hàng hóa không khai báo và các mặt hàng khác được trở trong container dưới nhiều hình thức và điều kiện khác nhau.

Click để download brochure VACIS M6500 - Leidos

 

 

Hệ thống so chiếu X quang di động, linh hoạt với khả năng phân biệt vật chất năng lượng kép

Hệ thống VACIS M6500 là giải pháp soi chiếu X-ray di động mới nhất của Leidos. Được gắn trên xe nền nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống cho phép kiểm tra, hát hiện vũ khí, hàng lậu, hàng hóa không khai báo và các mặt hàng khác được trở trong container dưới nhiều hình thức và điều kiện khác nhau.