• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Các phương tiện chuyên dụng khác

 “Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những mối nguy tiềm tàng” là thông điệp mà chúng tôi không chỉ ghi nhớ mà còn muốn truyền đạt với tất cả quý khách hàng, những cán bộ trong lực lượng vũ trang, lực lượng thực thi pháp luật và các lực lượng đặc biệt khác. Hợp tác với những hãng sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực phương tiện quân sự, chúng tôi mang tới Quý khách hàng các sản phẩm chuyên dụng như xe xử lý thảm họa hạt nhân hay sự cố phóng xạ; xe chỉ huy quân đội, xe rà phá bom mìn và xe cứu thương. Chắc chắn rằng, những chiến sĩ thực thi nhiệm vụ sẽ được trang bị những công cụ hữu ích nhất cùng với kiến thức thực tế để hoàn thành xuất sắc công việc trong mọi tình huống có thể xảy ra.