• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật NDTC

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NDTC

Trụ sở chính:      Tầng 12, Tháp Hà Nội, 49 phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:          (+84.24) 3938 8628 - 3938 8629
Số FAX:              (+84.24) 3938 8627
Email:                 headoffice@ndtcgroup.com.vn
Website:             https://www.ndtcfiresecurity.com.vn
                            http://www.ndtcgroup.com.vn

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: