• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ VÀ AN NINH NDTC

Trụ sở chính:      Tầng 12, Tháp Hà Nội, 49 phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:          (+84.24) 3938 8628 - 3938 8629
Số FAX:              (+84.24) 3938 8627
Email:                 headoffice@ndtcgroup.com.vn
Website:             https://www.ndtcfiresecurity.com.vn
                           http://www.ndtcgroup.com.vn

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: