• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Các hệ thống CAFS

Hoạt động mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất
Các hệ thống CAFS Rosenbauer gây ấn tượng ngay cả khi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Cấu trúc Mô-đun đưa ra một giải pháp lý tưởng và đơn giản cho mọi ứng dụng. Vì vậy, hệ thống CAFS Rosenbauer đặc biệt phù hợp với mọi dòng xe chữa cháy có bơm và téc nước.
Hệ thống chữa cháy POLY CAFS đặc trưng ở chỗ tính độc lập của hệ thống đối với các nguồn điện bên ngoài và các hệ thống trộn bọt 
Tiêu điểm 

Hiệu suất chữa cháy cao nhất 
Chất lượng bọt tốt nhất 
Tầm phun cao nhất 
Dễ dàng vận hành