• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Hệ thống chữa cháy siêu áp suất

Hiệu quả chữa cháy cao nhất do đạt lưu lượng phun tối ưu
 
Chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất khi xe chữa cháy đáp ứng được những công việc như chữa cháy sơ bộ, chữa cháy nhanh chóng và linh hoạt. Hệ thống siêu áp suất UHPS Rosenbauer là một giải pháp lý tưởng.  
Sương phun nhỏ mịn nhất cũng như hỗn hợp nước cộng bọt đạt tỷ lệ thích hợp nhất tại điểm áp suất 100 bar . UPHS có lưu lượng đầu ra 38 lít/phút hoặc 51 lít/phút.
 
Tiêu điểm

 

Hiệu suất chữa cháy tối ưu
Tầm phun cao và phạm vi hoạt đông rộng 
Có thể tiếp cận sâu bên trong đám cháy
Có tích hợp hệ thống trộn bọt và lăng phun bọt