• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Lăng phun chữa cháy

Nhờ công nghệ hiện đại, súng phun chữa cháy vừa đạt công suất chữa cháy cao, vừa tạo ra các luồng phun đa dạng như phun thẳng, phun chùm hay tạo màn chắn, góp phần xử lý trong các tình huống chữa cháy khác nhau.