• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Xe bọc thép, bảo vệ

Nguy hiểm có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào, do đó Công ty NDTC Fire & Security tìm kiếm và cung cấp những trang thiết bị tốt nhất cho khách hàng để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã và đang phân phối sản phẩm xe bọc thép có khả năng chống đạn cao như BR6 và BR7, đạt tiêu chuẩn CEN BR 1063. Sản phẩm của chúng tôi đặc biệt phù hợp với các mục đích tuần tra và chuyên chở quân sự.

Do nhu cầu đảm bảo an toàn ngày càng tăng lên ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chúng tôi đồng thời cung cấp các phương tiện chuyên dụng thích hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như xe chở tiền hay xe chở yếu nhân.