• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Hệ thống soi chiếu, kiểm tra an ninh

Hệ thống soi chiếu container Leidos

  • Hệ thống soi chiếu container Leidos2
  • Hệ thống soi chiếu container Leidos2

 

Hệ thống soi chiếu Portal VACIS giúp cán bộ hải quan soi chiếu hàng hóa bên trong của các container đóng, hỗ trợ trong việc phát hiện và ngăn chặn, các trường hợp vặn chuyển vũ khí, hàng lậu, hàng cấm trái quy định của pháp luật

Click để download: Leidos Portal VACIS brochure

 

Hệ thống soi chiếu Portal VACIS giúp cán bộ hải quan soi chiếu hàng hóa bên trong của các container đóng, hỗ trợ trong việc phát hiện và ngăn chặn, các trường hợp vặn chuyển vũ khí, hàng lậu, hàng cấm trái quy định của pháp luật