• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Đối tác

ERICKSON

Erickson Air-Crane, Inc. được thành lập năm 2007, với mục đích xây dựng và phát triển một nhà cung cấp dịch vụ hàng không & trực thăng toàn cầu. Việc mua lại chuyên môn về Dầu khí của Air Amazonia có trụ sở ở Brazil vào năm 2013 đã tạo ra một cơ hội giúp Erickson trở thành nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ cho công tác chữa cháy, dịch vụ chính phủ và các dịch vụ thương mại như dầu khí, xây dựng và dự án đặc biệt

WEBSITE