• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Đối tác

BEUCHAT

Beuchat International, được gọi là Beuchat, là một công ty thiết kế, sản xuất và tiếp thị các thiết bị dưới nước. Công ty được thành lập vào năm 1934 tại Marseille, Pháp, bởi ông Georges Beuchat. Sản phẩm của Beuchat phục vụ 3 mảng chính: 

  • Lặn bằng bình khí: giải trí, chuyên nghiệp và quân sự
  • Lặn biển bắn cá và lặn tự do
  • Lặn với ống thở

WEBSITE