• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật NDTC

Thiết bị cứu hộ

Giải pháp cứu hộ hoàn hảo
 
Các nghiên cứu cho thấy những thiết bị thích hợp và đào tạo bài bản đóng góp đáng kể đến thành công của công tác cứu hộ. EDILGRAPPA vẫn đang trên đà trở thành một nhà sản xuất tân tiến đích thực và luôn hiểu rõ được những sự phức tạp của bất kỳ công cứu hộ cứu nạn nào. Chúng tôi luôn hướng tới sự cải tiến và đào tạo không ngừng để có được khả năng thực hiện công việc cứu hộ một cách an toàn và kịp thời.